Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Fjord Marin Holdning ASA
Toftsundet
8900 BRØNNØYSUND

E-post:sigurd.pettersen@torgnes.no
Internettadresse:www.fjord-marin.no

Telefon: (+47)75 00 69 75
Telefax: (+47)75 00 69 71

Paul Birger Torgnes, administrerende direktør
e-post: paul.birger@torgnes.no

Paul Birger Torgnes har fiskeriøkonomisk utdannelse fra Høgskolen i Bodø og Norges Fiskerihøgskole. Videre har han ca 30 års erfaring fra ulike lederjobber innen fiskeri- og havbruksnæringen, både nasjonalt og internasjonalt, innen oppdrett, videreforedling, salg, fiskefôrproduksjon, bank, næringsorganisasjoner og offentlig forvaltning. Han var styreleder og konsernsjef da Fjord Seafood ASA ble utviklet fra et lokalt familieeid oppdrettsselskap til et ledende internasjonalt og børsnotert sjømatselskap i tiden 1996 - 2004. Han var adm. dir under etableringen og utviklingen av fiskefôrselskapet NorAqua AS som senere kjøpte EWOS og tok dette navnet. Paul Birger Torgnes er i dag visepresident i den europeiske oppdretterorganisasjonen FEAP og har tidligere vært generalsekretær i Norske Fiskeoppdretteres Forening og styreformann i International Salmon Farmers Association. I tillegg er Paul Birger Torgnes styreleder i Torghatten Trafikkselskap ASA og NHO Nordland.

Paul Birger Torgnes

Line Vågan, regnskapssjef
e-post: line.vaagan@torgnes.no

Line Vå:gan