Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelsen i Fjord Marin Holding ASA er gjennomført

I generalforsamling den 15. juni fikk styret i Fjord Marin Holding ASA fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse i selskapet. Kapitalutvidelsen er nå gjennomført og registrert i Foretaksregisteret. Det ble tegnet aksjer for til sammen kr. 40.037.860,-

Emisjonen ble gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon rettet mot selskapets aksjonærer til kurs kr. 10,- pr aksje.

Etter kapitalutvidelsen har selskapet en aksjekapital på kr. 72.443.420,- fordelt på 7.244.342 aksjer à kr. 10,-

Selskapets største aksjonær etter kapitalutvidelsen er Torgnes konsernet, med tilknyttede selskaper Torgnes AS, Torgnes Invest AS og Torgnes Eiendomsutvikling AS. Totalt eier konsernet nå 6.968.853 aksjer i Fjord Marin Holding ASA, tilsvarende 96,2% av aksjene.

Fjord Marin Holding ASA driver oppdrett av marine fiskeslag. Torskeoppdrett i Norge gjennom Fjord Marin Cod AS og oppdrett av Seabass og Seabream i Tyrkia gjennom Fjord Marin Tyrkia.

 

Brønnøysund 14.10.2009