Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Ekstraordinær generalforsamling

Det holdes ekstraordinær generalforsamling i selskapene Fjord Marin AS og Fjord Marin Holding ASA.


 

 

 

Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling i

Fjord Marin AS

Org.nr. 976 521 684

 

Det innkalles med dette til ekstraordinær Generalforsamling i Fjord Marin AS

den 31.08.2009 kl 10.30 i selskapets lokaler.

 

Til behandling foreligger:

1.     Åpning av generalforsamlingen v/styrets formann

2.     Godkjenning av møte- og stemmeberettigede aksjonærer og fullmakter

3.     Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4.     Godkjenning av innkalling og dagsorden 

5.     Opptak av lån i Sparebanken Nord Norge til særlige betingelser, jmfr AL § 11-14

  

For styret i Fjord Marin AS

 

Paul Birger Torgnes - styreformann

 


 

Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling

Fjord Marin Holding ASA

Org.nr. 984 706 502

 

Det innkalles med dette til ekstraordinær Generalforsamling i Fjord Marin Holding ASA

den 31.08.2009 kl 11.00 i selskapets lokaler.

 

Til behandling foreligger:

1.     Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder

2.     Godkjenning av møte- og stemmeberettigede aksjonærer og fullmakter

3.     Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

5.     Opptak av lån i Sparebanken Nord Norge til særlige vilkår, jmfr ASAL § 11-14

 

For styret i Fjord Marin Holding ASA

 

Arnfinn Torgnes – styrets leder