Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Fjord Marin Cod AS miljøsertifisert

Som ett av de første torskeoppdrettsfirmaene, er nå Fjord Marin Cod AS sertifisert etter den internasjonalt anerkjente miljøstandarden ISO 14001. Fjord Marin Cod AS ble sertifisert av Teknologisk Institutt Sertifisering AS den 20. november 2008.

Sertifiseringen skjer etter den anerkjente internasjonale standarden for oppbygging av miljøstyringssystemer, ISO 14001. Standarden inneholder detaljerte krav til hvordan miljøarbeidet i Fjord Marin Cod AS skal ledes, bygges opp og kontinuerlig utvikles.

På samme måte som det stilles høye kvalitetskrav til våre produkter, skal også organisasjonen styres etter internasjonale metoder for miljøstyring.  Fjord Marin Cod AS er svært opptatt av forholdet til miljøet og vil aktivt bruke ISO 14001 som standard for å overvåke og kontrollere virksomhetens påvirkning på miljøet.

ISO 14001 er basert på to konsepter: overholdelse av regelverk og kontinuerlig forbedringer. Sertifiseringen innebærer at et offentlig godkjent (akkreditert) firma har vurdert selskapet og kommet med sine anbefalinger på hvordan miljøarbeidet bør styres. Standarden krever at Fjord Marin Cod AS utarbeider miljømålsetninger knyttet til prosesser, rutiner og virksomheter.

ISO 14 001 gjelder over hele verden og er en kjent standard i alle de viktigste markedene. For å tilfredsstille ISO 14001-standarden, bruker vi en arbeidsmodell med fem elementer:

  1. Etablering av miljøpolitikk og miljømål
  2. Utvikling av system for miljøledelse (med prosedyrer, rutiner, dokumentasjon, ansvar)
  3. Innføring og drift av systemet
  4. Kontroll og oppfølging
  5. Evaluering og forbedring

Fjord Marin Cod AS jobber etter føre var-prinsippet i forhold til bedriftens innvirkning på miljøet. Med et ISO 14001-sertifisert miljøstyringssystem, går selskapet lenger enn til bare å oppfylle regelverket. Fokuset er kontinuerlig forbedringer og hvert år blir virksomheten kontrollert av et akkreditert revisjonsfirma.

 

Brønnøysund 26. november 2008

Ove Martin Grøntvedt

Adm. direktør

Fjord Marin Cod AS