Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Årsregnskap 2007 Fjord Marin AS

Fjord Marin AS avholdt generalforsamling den 23. juni. Styrets leder framhevet i sin presentasjon at de restruktureringstiltakene som var gjennomført i konsernet, nå har begynt å gi de ønskede effekter. Selskapet hadde en sterk forbedring av resultat før skatt, til tross for at også 2007 gikk med underskudd etter skatt.

Resultatforbedringen skyldes først og fremst bedre drift i Tyrkia. Selskapet har hatt følgende resultatutvikling før skatt de siste årene:

2004: - 64.8 mill kr
2005: - 45.8 mill kr
2006: - 18,6 mill kr
2007: 1,6 mill kr

Som en konsekvens av at selskapet i 2006 solgte ut sine norske virksomheter og selskapet dermed kun sitter igjen med eierskap i det tyrkiske oppdrettsselskapet Fjord Marin Tyrkia, har styret lagt til grunn at den virkelige verdien av utsatt skattefordel i Fjord Marin AS ikke lengre er i samsvar med de bokførte verdier. Av den grunn ble derfor utsatt skattefordel nedskrevet i sin helhet med kr. 21.2 mill.

Resultat etter skatt ble etter denne nedskrivningen negativt med kr. 19.6 mill.

Fjord Marin AS har pr. 30.06.2008 en eierandel på 38,5 % i Fjord Marin Tyrkia, som driver oppdrett av Seabass og Seabream. Etter kapitalutvidelser i 2007 og 2008 har det greske børsnoterte selskapet Selonda en eierandel på 38,5 %, og de saudiarabiske selskapene Jazan Development Co og Tabuk Fisheries Company til sammen 23% av aksjene.


Styret i selskapet ble gjenvalgt.

 

Les årsregnskapet her.

Les flere OTC-meldinger her.