Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelse i Fjord Marin Cod AS

Fjord Marin Cod AS har benyttet styrefullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse på kr 12.893.100,- rettet mot eksisterende aksjonærer.

Formålet med kapitalutvidelsen har vært fullfinansiering av den videre vekst og utvikling av selskapet i samsvar med vedtatte og kommuniserte planer.

Etter kapitalutvidelsen har Fjord Marin Cod AS en aksjekapital på kr 60.921.250,- fordelt på 243.685 aksjer pålydende kr 250,- og følgende aksjonærerer:

Fjord Marin Holding ASA (47,75 %), Kverva AS (44,79 %), Torgnes Eiendomsutvikling AS (7,46 %)

Kapitalutvidelsen er gjennomført og melding gitt til Foretaksregisteret den 02.07.2008.