Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelse i Fjord Marin Tyrkia

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har gjennomført en kapitalutvidelse på 14 mill € (ca 110 mill NOK), gjennom en rettet emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer.

Etter kapitalutvidelsen har Fjord Marin Tyrkia følgende aksjonærsammensetning:
Fjord Marin AS 38,5 %
Selonda 38,5 %
Jazan Development 11,5 %
Tabuk Fisheries 11,5 %

Gjennom denne kapitalutvidelsen og en kapitalutvidelse på 8,5 mill € i august 2007 har Fjord Marin Tyrkia det siste halvåret blitt tilført 22.5 mill € (ca 180 mill NOK) i ny egenkapital, og selskapet er dermed godt posisjonert for å kunne spille en ledende rolle i den pågående konsollideringen innen oppdrett av Seabass/Seabream.

Som et ledd i dette har Fjord Marin Tyrkia i februar 2008 kjøpt 99 % av aksjene i det Tyrkiske oppdrettselskapet Elektrosan. Total produksjonskapasitet vil etter kjøpet utgjøre ca 15.000 tonn, og det er planlagt en produksjon på om lag 6.000 tonn inneværende år.


Brønnøysund, 6. mars 2008

Kontaktperson:
Styreformann Paul Birger Torgnes, 91638811