Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Fjord Marin roses av NHO

På NHO’s Årskonferanse 2008 ble Fjord Marin trukket frem som et godt eksempel på samarbeid mellom bedrift og høyskole. I sitt innledningsforedrag roste NHO-president Erling Øverland det arbeidet Fjord Marin har gjort. – Dette er et unikt samarbeid, sa presidenten i NHO.

Adm. direktør i Fjord Marin Holding ASA, Paul Birger Torgnes, deltok i en av paneldebattene på konferansen. Tema for debatten var kunnskap som en nøkkel til økt verdiskaping og velferd. Det rike kompetansemiljøet i næringslivet må brukes til å bygge et enda tettere samarbeid mellom arbeidsliv og skole.

Torgnes har lenge vært opptatt av dette temaet. På få år gikk Fjord Seafood fra 40 til 4000 ansatte, og fra å være en mellomstor lokal oppdretter på Helgeland til å bli en betydelig global aktør innen lakseoppdrett.

Torgnes oppdaget tidlig at den internasjonale konkurransen var hard. - Vi så at vi måtte være i forkant med å ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å være konkurransedyktige, sier Torgnes.

Dermed startet bedriften og det lokale opplæringskontoret et unikt samarbeid med Høyskolen i Bodø, som Torgnes framhevet som svært god på havbruksutdanning.

Torgnes pekte på tre flaskehalser for å få til slikt samarbeid:
• kartlegging av bedriftens kompetanse
• skepsis fra Høgskolen
• den praktiske gjennomføringen av samarbeidet

Skepsisen stilnet etter hvert, 343 ansatte tok høyskoleeksamener og dermed fikk bedriften en bedre plattform for å ta i bruk ny kunnskap og ny teknologi.

Også lærekreftene på høyskolen signaliserte at de fikk positivt utbytte av samarbeidet. Dette dro de nytte av i undervisningen av studentene på høgskolen.

Samarbeidet med Høgskolen i Bodø har fortsatt i regi av Fjord Marin Holding ASA og er nå formalisert gjennom NCE Aquaculture hvor også en rekke andre havbruksaktører i landsdelen deltar. Videre har høgskolen inngått en intensjonsavtale om å videreføre den bedriftsrettede havbruksutdanningen med Norsk Havbrukssenter AS.

Disse personene deltok i debatten ”Med viten og vilje” på Årskonferansen 2008:
• Tora Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister
• Bård Vegar Solhjell, kunnskapsminister
• Ine Marie Eriksen Søreide, leder av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
• Anders Folkestad, leder av Unio
• Paul Birger Torgnes, adm. direktør i Fjord Marin Holding ASA
• Jan-Eric Sundgren, professor og direktør i Volvo AB
• Ari Laptev, professor og president ved European Mathematical Society
• Farid Nolen, student og gründer av Headstart og Intize
• Morten Andresen, adm. direktør i Imatis og gründer av Cardiac