Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Permanent tillatelse på Skjåvikodden

Fjord Marin Cod AS har nå fått permanent tillatelse til å drive oppdrett av torsk ved Sjåvikodden.

I desember 2005 fikk selskapet en midlertidig tillatelse til å produsere inntil 1.560 tonn på lokaliteten Skjåvikodden i Brønnøy kommune. Årsaken til at konsesjonen ble gjort midlertidig var at Fiskeridirektoratet ønsket mer dokumentasjon på lokalitetens bæreevne.
 
I august 2007 gjennomførte selskapet en omfattende miljøundersøkelse på lokaliteten. På dette tidspunktet var lokaliteten tilnærmet fullt utnyttet i henhold til  konsesjonsbestemmelsene.  

Undersøkelsene var entydig positive og lokaliteten fikk lokalitetsklasse 1 under NS 9410.  Dette er den beste klassifiseringen en lokalitet kan oppnå. Med utgangspunkt i denne undersøkelsen søkte selskapet om å få lokaliteten på permanent basis. Etter å ha fått positiv tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet, er lokaliteten på Skjåvikodden nå gitt en konsesjonsvolum på 1.560 MTB på permanent basis.
 
Fjord Marin Cod AS besitter nå til sammen 17 oppdrettskonsesjoner for torsk med et samlet produksjonsvolum på 14.040 MTB.