Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelser i Fjord Marin-Selskapene

Det er i romjulen foretatt to kapitalutvidelser i Fjord Marin-konsernet. Fjord Marin Holding ASA har gjennom en rettet emisjon mot nye aksjonærer hentet inn 10 mill kr til kurs kr 35.- for aksjen som er pålydende kr 10,-. Etter denne kapitalutvidelsen har selskapet en aksjekapital på Kr 32.405.560,- fordelt på 3.240.556 aksjer pålydende kr 10,-

Det er også gjennomført en kapitalutvidelse i Fjord Marin AS på 5.0 mill kr. Det er utstedt 1 000 000 nye aksjer pålydende kurs som er kr. 5,- Kapitalutvidelsen ble gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon blant selskapets eksisterende aksjonærer, og iht styrefullmakt gitt på ordinær generalforsamling 29.06.2007. Etter kapitalutvidelsen er aksjekapitalen i Fjord Marin AS kr 95.213.400,- fordelt på 19.042.680 aksjer.

Totalt har Fjord Marinselskapene i 2007 gjennomført kapitalutvidelser på 153 mill kr fordelt slik:
Fjord Marin Holding ASA 30 mill NOK
Fjord Marin Cod AS 50 mill NOK
Fjord Marin AS 5 mill NOK
Fjord Marin Tyrkia 8,5mill € (omlag 68 mill NOK)

- Kapitalutvidelsene er gjennomført for å styrke konsernets likviditet og egenkapital med sikte på videre vekst innen torskeoppdrett på Helgeland og seabass/seabream i Middelhavet. Totalt har konsernet konsesjoner for en produksjon på over 30.000 tonn som gradvis vil bli utnyttet. Årets fiskeutsett vil gi en årsproduksjon på 11.000 tonn, og Fjord Marin-konsernet befester dermed sin posisjon som en av de ledende aktørene innen oppdrett av marin fisk, sier adm.dir Paul Birger Torgnes i Fjord Marin Holding ASA.

I Fjord Marin Tyrkia har eksisterende aksjonærer sist sommer konvertert lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidro med 4 mill € i kontanter. Samtidig kjøpte Selonda Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene har vært; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på knappe 6.000 tonn, en omsetning på 25 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli vel 100 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel.

Selonda og Fjord Marin AS vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn, og begge selskapene har signalisert at de aktivt ønsker å medvirke til en konsolidering av oppdrett i Middelhavet. Selonda kjøpte i juli i år også 41 % av Perseus som er den største fiskefôrprodusenten i Hellas.

I Fjord Marin Cod AS er Kverva AS sommeren 2007 kommet inn som ny partner med en eierandel på knappe 44 %, og 56 % eies av Fjord Marin Holding ASA.

Etter de siste kapitalutvidelsene har selskap i Torgnes-konsernet en eierandel på ca 80 % i Fjord Marin Holding ASA .