Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelsene i Fjord Marin-konsernet på 128 mill NOK

Etter at Fjord Marin Tyrkia denne uken har formalisert kapitalutvidelsen på 8,5 mill € og Fjord Marin Cod og Fjord Marin Holding tidligere i sommer har bekreftet gjennomføring av kapitalutvidelser på henholdsvis 40 og 20 mill NOK, har Fjord Marin-konsernet nå fullført kapitalutvidelser på til sammen 128 mill norske kroner. Kapitalutvidelsene er gjennomført som rettede emisjoner mot industrielle aktører som foruten å bidra med kapital også bidrar med solid kompetanse innen oppdrett, foredling og salg/marked.

- Kapitalutvidelsene er gjennomført for å styrke konsernets likviditet og egenkapital med sikte på videre vekst innen torskeoppdrett på Helgeland og seabass/seabream i Middelhavet. Totalt har konsernet konsesjoner for en produksjon på 30.000 tonn som gradvis vil bli utnyttet. Årets fiskeutsett vil gi en årsproduksjon på 11.000 tonn, og Fjord Marin-konsernet befester dermed sin posisjon som en av de ledende aktørene innen oppdrett av marin fisk, sier adm.dir Paul Birger Torgnes i Fjord Marin Holding ASA.

I Fjord Marin Tyrkia har eksisterende aksjonærer konvertert lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig har Selonda kjøpt Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.000 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli vel 100 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 135 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn, og begge selskapene har signalisert at de aktivt ønsker å medvirke til en konsolidering av oppdrett i Middelhavet. Selonda kjøpte i
juli i år også 41 % av Perseus som er den største fiskefôrprodusenten i Hellas.

I Fjord Marin Cod er Kverva Holding kommet inn som ny partner med en eierandel på knappe 44 %, og 56 % eies av Fjord Marin Holding.

Etter de siste kapitalutvidelsene har selskap i Torgnes-konsernet en eierandel på 89 % i Fjord Marin Holding ASA .