Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Oppstart for torskeoppdrett i Velfjorden

I helga ble de første torskeynglene satt ut i Fjord Marin Cods anlegg i Velfjorden i Brønnøy. Endelig konsesjonsgodkjenning ble gitt av Fiskeridirektøren før helga, og natt til søndag ble omlag 400.000 torskeyngel satt i merdene. Totalt skal det settes ut ca 900.000 yngel i anleggene.

18. juni 2007 

- Vi er fornøyd med vedtaket og dette har stor betyding for vår videre satsing på torskeoppdrett, sier styreleder i Fjord Marin Cod Paul Birger Torgnes. Dette er også en viktig forutsetning for et samarbeid med Nortura om en framtidig utnyttelse av et felles slakteri i Brønnøysund.

Nesten 5.500 tonn biomasse

Fiskeridirektøren har gitt konsesjon for til sammen 5.500 tonn biomasse fordelt på to anlegg, ett i Lessbørja (2.340 tonn) og ett i Storbørja (3.120 tonn). Både Mattilsynet, Fylkesmannen, Havnevesenet og Brønnøy kommune har tilrådd konsesjonen og lokaliseringen i forkant av avgjørelsen fra Fiskeridirektoratet.

Lagt ut på rekordtid
Ansatte i Fjord Marin Cod har jobbet hele helga for å få torskeyngelen i havet. Under seks døgn etter at konsesjonen var gitt, var det satt ut omlag 400.000 torskeyngel. – Dette må beskrives som rekordtempo i oppdrettssammenheng. Våre folk har gjort en formidabel innsats for å få dette til. – Vi var forberedt på at konsesjonen kunne komme og hadde gjort alt kart på forhånd og kunne dermed sette fisken i havet nesten umiddelbart, sier Torgnes.

Nøkkelpersoner på plass
3 ansatte er allerede på plass i Velfjorden og det er planlagt med 12 ansatte når begge lokalitetene tas i bruk. Ståle Benjaminsen er driftsleder og er den personen som har lengst erfaring med oppdrett i Velfjorden. Han kommer fra Fjord Seafood/Marine Harvest og har de 8 siste årene vært driftsleder ved anleggene i Slåttvika.