Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Kapitalutvidelse Fjord Marin Tyrkia

Fjord Marin AS sitt datterselskap Fjord Marin Tyrkia har besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse på 8,5 mill € (ca 68 mill NOK).

25. mai 2007

Kapitalutvidelsen gjennomføres for å styrke egenkapitalen og likviditeten i selskapet med sikte på videre vekst. Eksisterende aksjonærer konverterer lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig kjøper Selonda Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia
Selskapet driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på Sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.000 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda
Dette er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli 101,5 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 115 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn.

 

Kapitalutvidelsen gjennomføres for å styrke egenkapitalen og likviditeten i selskapet med sikte på videre vekst. Eksisterende aksjonærer konverterer lån på 4,5 mill € og det greske børsnoterte selskapet Selonda bidrar med 4 mill € i kontanter. Samtidig kjøper Selonda Norfund sin eierandel i Fjord Marin Tyrkia, slik at aksjonærsammensetningen etter transaksjonene blir; Fjord Marin AS 54 % og Selonda 46 %.

Fjord Marin Tyrkia
Selskapet driver oppdrett av seabass/seabream i Bodrum-området på Sør-vest-kysten av Tyrkia. Selskapet har virksomhet gjennom hele verdikjeden fra stamfisk/rogn via oppdrett og foredling til marked. Selskapet vil i 2007 få en produksjon på om lag 6.000 tonn, en omsetning på 30 mill € og har ca 190 ansatte. Selskapet har en total produksjonskapasitet på om lag 14.000 tonn som planlegges utnyttet fullt ut.

Selonda
Dette er et globalt ledende selskap innen oppdrett av marine arter, med hovedvekt på oppdrett av seabass/seabream i Middelhavet. Årsomsetningen i 2007 vil bli 101,5 mill € og kommer fra et salgsvolum på 18.000 tonn fisk og 115 mill yngel. Selonda handles på Athenbørsen til en kurs som gir selskapet en markedsverdi på 115 mill €.

Selonda og Fjord Marin vil sammen utgjøre den største aktøren innen oppdrett av seabass/seabream med en produksjon på 31.000 tonn og en produksjonskapasitet på 40.000 tonn.