Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS
Fjord Marin Tyrkia er et helintegrert selskap som kontrollerer alle ledd i verdikjeden innenfor oppdrett av seabass og seabream fra stamfisk til og med salgsledd til sluttbruker. I 2007 kom det greske børsnoterte oppdrettsselskapet Selonda kom inn som ny strategisk og operativ medeier.
Kvalitet
Fjord Marin Tyrkia har som målsetning å levere fiskeprodukter av seabass og seabream av en høy kvalitet. Fjord Marin Tyrkia har implementert kvalitetssystemer innen produksjonsfasiliteter (klekkeri og matfisk anlegg), produksjonsprosesser og salgsorganisasjon. Kvalitetskravet har vårt en grunnleggende faktor siden etablering. Dette sikrer at selskapets fiskeprodukter når konsumentene med den beste kvalitet, smak, ferskhet og nåringsmessig verdi. Etableringen av kvalitetssystemer i kombinasjon med vertikal integrering sikrer sporbarhet i alle ledd i verdikjeden.

Organisk vekst
Fjord Marin Tyrkias målsetning over de neste år er å utnytte kapasiteten på eksisterende oppdrettskonsesjoner. Sammenliknet med slaktet volum for 2006 (i overkant av 3.400 tonn), er produksjonen doblet de siste 3 år.

Konsesjoner
Totalt har Fjord Marin Tyrkia konsesjon for oppdrett av ca. 10.000 tonn seabass og seabream. Årsproduksjonen for 2009 er ca. 7000 tonn.
Ansatte
En forutsetning for en vellykket oppdrettsvirksomhet er tilgang på kvalifisert personell. Av totalt 190 ansatte har 51 fagbakgrunn fra universitet eller høyskole. I tillegg inkluderer virksomheten 37 sertifiserte dykkere. Dette gir oppdrettsaktiviteten i Tyrkia betydelig trygghet gjennom hyppige kontroller av nøter og observasjon av fiskeatferd under havoverflaten.