Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS
Fjord Marin Cod AS produserer prisbelønnet matfisk gjennom oppdrett av torsk. Selskapet er i sterk vekst og skal innen 2010 stå for 10-15 % av den norske produksjonen av oppdrettstorsk. Med en samlet produksjonskapasitet på omlag 8000 tonn biomasse fordelt på 4 lokaliteter, er selskapet godt rigget for å møte utviklingen innen denne delen av havbruksnæringen.

De selskap og nøkkelpersoner som står bak etableringen av Fjord Marin Cod AS, har lagt ned betydelige ressurser for å løse de biologiske utfordringene ved oppdrett av torsk. Gjennom et nårt samarbeid med ulike forsknings- og utviklingsmiljøer er det gjennomført en rekke fullskala forsøk de siste årene.

Forsøk pågår fortsatt med bistand fra Havforskningsinstituttet og skal videreutvikles i et EU-finansiert CRAFT-prosjekt fra juni 2006 til juli 2008 sammen med blant andre University of Sterling, Havforskningsinstituttet og Island Fisheries
Laboratories.

Denne satsningen har gjort at vi er i front av utviklingen innen nåringen. Gjennom forsøkene har vi opparbeidet en betydelig kompetanse om de biologiske utfordringer matfiskoppdrett av torsk representerer. Vi har funnet løsninger på mange av utfordringene og vist at det er kommersielt mulig å drive en effektiv produksjon av oppdrettstorsk.

Fjord Marin Cod AS er partner i Norwegian Centre of Expertice (NCE). NCE er en klynge med bedrifter som har internasjonal ledende kompetanse,
og som har hatt en avgjørende rolle i utviklingen av hav-
bruksnåringa i Norge. NCE ble opprettet høsten 2007.

Optimale forhold
Vi driver oppdrett av torsk i et av de mest optimale områdene som fins for torskeoppdrett. Temperaturen i havet langs kysten av Nordland er meget godt egnet for torsken. Når vi i tillegg har plassert anleggene i dype fjorder med stor vanngjennomstrømning, ligger forholdene til rette for å produsere Norges beste oppdrettstorsk.