Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS

Vi er alle klar over samspillet i naturen og ingen kan drive virksomhet uten å ta hensyn til eventuellekonsekvenser virksomheten har for naturen.

Som produsent av matfisk vet vi at forbrukerne i økende grad er opptatt av hvor maten kommer fra, hva den inneholder og hvordan den er produsert. Vi har derfor egne systemer for å kunne spore fisken fra den kommer til oss som yngel, til den er ferdig levert i butikken.

Strenge miljøkrav
For å sikre kvaliteten på våre produkter skal Fjord Marin Cod sertifiseres for den nyeste miljøstandarden ISO 14001.
Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, skal kundene stole på at vi aktivt reduserer vår miljøbelastninger til et minimum.

økt konsum av fisk
Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) var det totale sjømatkonsumet for mennesker på 128 millioner tonn i 2003. Oppdrettsnæringa står for 30% av det totale sjømatkonsumet i verden, mens fiskeriene står for ca 90 millioner tonn. FAO anser imidlertid at uttaket på 90 millioner tonn er den bærekraftige grensen for hva man kan hente ut med de tradisjonelle fiskeriene.
For å dekke fremtidig etterspørselen etter sjømat, er det naturlig at oppdrettsnæringen vil spille en stadig mer vesentlig rolle.

FN forventer også at nasjoner med gode forutsetninger for havbruk tar sitt ansvar for å sikre tilstrekkelig matproduksjon.

Effektiv matproduksjon
Oppdrett av fisk er en meget effektiv måte på produsere proteinrik mat. Fôrfaktoren for seabass og seabream ligger på ca 1,4 - 2,0 og for torsk på ca 1,1 - 1,4. Det betyr at det trengs 1,4 kg fôr for å produsere en 1,0 kg biomasse torsk. Til sammenligning har kylling en fôrfaktor på ca 3,0 og gris ca 5,0. Oppdrett av fisk er derfor å foretrekke ut fra et miljømessig ståsted.

Godt for helsa
Den norske sjømaten er sunn og trygg. Det er hovedkonklusjonen i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som ble lagt fram i 2006. Komiteen anbefaler at nordmenn bør spise 4 måltider eller mer i uka med fisk og sjømat, og både fet og mager fisk bør inngå i kostholdet.

Det er godt dokumentert at fisk generelt er bra for helsen. Konsum av fet fisk bremser utviklingen av og forebygger hjerte- og karsykdommer. VKM tilrår derfor økt konsum av fete fiskeslag.

Vi er ydmyke i forhold til vår rolle som produsent av matfisk. Samtidig er vi stolte over de tradisjonene Helgelandsregionen har innen oppdrett av fisk og fiskerier generelt. Derfor ønsker vi å tenke langsiktig med alt vi fortar oss.

Tilbake til OM OSS

>