Fjord Marin
HjemOm ossProdukterInvestor relationsInfo-senterKontakt ossFjord Marin CodFjord Marin TyrkiaFjord Marin AS
Fjord Marin Holding ASA har sine røtter fra utviklingen av lakseoppdrett de siste 30 årene. I dag er selskapet en sentral aktør i oppdrett av torsk (Norge), samt oppdrett av middelhavsartene  seabass og seabream (Tyrkia). Verdens havbruksproduksjon er mer enn firedoblet siden 1990. En rekke nye arter er tilpasset et miljø slik at de er egnet til oppdrett og industriell produksjon.
Fjord Marin Holding
Fjord Marin Cod Fjord Marin Tyrkia

FJORD MARIN HOLDING
Fjord Marin Holding ASA har sine røtter fra utviklingen av lakseoppdrett de siste 30 årene. Med vår lange erfaring innen havbruk, har vi gode forutsetninger for å utvikle en optimal produksjon for våre virksomheter.

Fjord Marin Holding

FJORD MARIN COD
Torsk er en ny oppdrettsart hvor vekstvilkårene ligger godt til rette langs vår del av norskekysten. Med base i Brønnøysund, er Fjord Marin Cod AS sentralt plassert i det mest optimale oppvekstområdet for oppdrett av torsk.

Fjord Marin Cod

FJORD MARIN TYRKIA
Seabass og seabream er dominerende arter i Middelhavet og har vært i kommersiell oppdrett de siste 20-30 år. Gjennom datterselskapet Fjord Marin Tyrkia, har Fjord Marin AS vært med på å prege en rivende utvikling og vekst de siste årene.
Fjord Marin Tyrkia